Hlavní stránka ZŠ Česká Skalice

Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod je běžná plně organizovaná městská škola, na druhém stupni spádová pro okolní obce. Do školy dojíždí žáci i z okolních vesnic. Na I. i na II. stupni jsou v každém ročníku 2 - 3 třídy. Kromě běžných tříd jsou ve škole zřízené také samostatné třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením (bývalá zvláštní škola). Tito žáci jsou spojováni z různých ročníků do oddělení.

Běžné třídy základní školy – kapacita 700 žáků.

Speciální třídy základní školy – kapacita 36 žáků.

Školní družina základní školy – kapacita 112 žáků.

Školu tvoří čtyři samostatné budovy v centru města.

Školní družina je v další budově vzdálené asi 300 m od budovy I. stupně. Ve stejné budově je restaurace, kde se stravují žáci i zaměstnanci školy.

Školní budovy jsou starší, a proto se průběžně provádí jejich rekonstrukce a modernizace. Úpravy probíhají v rámci koncepce, která se zpracovává ve spolupráci se zřizovatelem školy. Kromě kmenových učeben slouží pro potřeby výuky odborné učebny (4 počítačové učebny připojené na internet, dále jazyková učebna, učebna fyziky, hudební výchovy, dobře jsou vybavené učebny na pracovní činnosti – kuchyňka, učebna šití a školní dílna), sportovní hala, tělocvična, školní pozemek, pronajaté sportovní hřiště.

Některé třídy využívá ke své činnosti pobočka ZUŠ Nové Město nad Metují. Budovy jsou propojené do jedné počítačové sítě a připojeny na internet. Třídy se postupně vybavují audiovizuální technikou a novým nábytkem. V kmenových třídách na 1. stupni jsou místa pro relaxační chvilky.

K zájmové činnosti žáků po vyučování slouží odborné učebny, sportoviště a školní družina, která je vybavena pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro různé formy relaxace.

Pedagogický sbor je stabilizovaný, schopný týmové práce, vstřícné komunikace. Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené školským zákonem, aktivně se zapojují do dalšího vzdělávání. Řídící pracovníci zdokonalují své manažerské, organizační a pedagogické schopnosti.

Mezi dlouhodobé projekty patří hlavně projekty v rámci EVVO (Den stromů, Den Země, Den vody).

Škola se zapojila do celostátního projektu Recyklohraní. Tradičním dlouhodobým projektem je Knihovnické minimum a Zlatá slova ve spolupráci se Společností Boženy Němcové. Projekt Mis panenka je celoroční akce, kdy vyrobením jedné panenky se získá sada očkování pro jedno dítě z rozvojových zemí.

Škola spolupracuje s PPP a SPC Náchod, odborem sociálně právní ochrany dětí, Kompasem, městskou policií, Společností BN, městskou knihovnou, vilou Čerych, domem dětí BÁJO a dalšími místními institucemi. Při škole je zřízena školská rada.

Svou činnost škola prezentuje na školních webových stránkách, v českoskalickém zpravodaji, ve vývěsce na náměstí.

Ve všech ročnících se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV -" ARNIKA", č.j. 246/16.

Ve škole máme zařazené dvě speciální třídy, ve kterých se žáci II. stupně vyučují podle vzdělávacího programu ŠVP ZV - "Arnika", č.j.246/16 , podle RVP ZV - LMP.

Vzdělávací program:
ŠVP ZV, ARNIKA
ŠVP ZV - LMP, ARNIKA

Termíny prázdnin ve školním roce 2016/2017

Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017
Jarní prázdniny: 20. 2. - 24. 2. 2017
Velikonoční prázdniny: 13. 4. 2017
Ukončení školního roku: 30. 6. 2017

Termíny třídních schůzek:

I. stupeň a spec. třídy: 13. 9. 2016, 20. 4. 2017 od 16:00 do 17:00
II. stupeň: 15. 9. 2016, 25. 4. 2016 od 16:00 do 17:00

Konzultační třídní schůzky:

Celá škola: 8. 12. 2016, 1. 6. 2017 od 15:30 do 17:30

Ředitelské volno:

18. 11. 2016, 22. 12. 2016

 
Licenční certifikát - Drogy trošku jinak
Joomla extensions by Siteground Hosting