Aktuality

Nové informace k doučování nabízených ve škole v menu INFORMACE PRO RODIČE


Nové informace v menu PŘIJÍMAČKY - 9. ročník


Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.


ZMĚNA TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍK - vzhledem k organizaci výuky se testování prvňáčků uskuteční 1. září druhou vyučovací hodinu, hned po slavnostním uvítání. Prosíme rodiče, kteří mají potvrzení, které prvňáčka "osvobozuje" z testování, aby jej přinesli první den.


Informace k zahájení nového školního roku 2021/22 v menu INFORMACE PRO RODIČE. Žák, který byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí je povinen prostřednictvím zákonného zástupce tuto skutečnost škole nahlásit.


Dne 27. září 2021 bude SH pro veřejnost uzavřena.


Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:
pondělí, úterý, středa 8.00 - 10.00 - červenec, 16. - 31. srpen
V případě potřeby jiného termínu a času prosím po telefonické domluvě 774153157 nebo 491451137
Od 1. srpna do 15. srpna čerpání dovolené.


Výsledky voleb zákonných zástupců do ŠKOLSKÉ RADY naleznete v menu ŠKOLSKÁ RADA


ROZPIS doučování během prázdnin v menu INFORMACE PRO RODIČE 


 

 

Školní rok 2021-22

 Burza škol (Prezentace SŠ a zaměstnavatelů)

Úřad práce každoročně organizuje Burzu škol a zaměstnavatelů pro žáky vycházející ze ZŠ. V Náchodě se tato prezentace koná ve dnech 22. a 23.10.2021. Naše škola organizuje návštěvu na této akci, a to v pátek 22.10.2021. Žáci, kterých se to týká, a jejich rodiče obdrží bližší informace před konáním akce. V sobotu 23.10. mají žáci možnost tuto burzu navštívit se svými rodiči.

Burza se nekoná pouze v Náchodě, ale i v jiných městech KH kraje. Více informací získáte na http://vybiramstredni.cz/vybiram-stredni/.

JEDNOTNÉ STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Typ oboru vzdělání

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

Čtyřleté a nástavbové obory

12.4.2022

13.4.2022

10.5.2022

11.5.2022

Šesti- a osmiletá gymnázia

19.4.2022

20.4.2022

 

Termíny podání přihlášek:

 

talentová zkouška

do 30.11.2021

bez talentové zkoušky

do 1.3.2022

Vyplňování a podávání přihlášek:

  • škola připraví tiskopis a předvyplní jej
  • žák vyplní povinné údaje (popř. lékařskou prohlídku) a přinese do školy
  • škola opatří přihlášku razítkem a podpisem ředitelky školy
  • žák podá včas na střední školu

Pro první kolo lze podat až dvě přihlášky (bez i s talentovou zkouškou).

V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Do dvou oborů na jedné škole je nutné podat dva tiskopisy přihlášky.


Zápisový lístek

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat na danou střední školu.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem. V případě, že uchazeč dostane rozhodnutí o přijetí z více přijímacích řízení, přičemž rozhodnutí o přijetí je doručeno v jiných termínech, může zápisový lístek uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Základní škola vydává žákům základní školy jeden zápisový lístek.


Ke stažení:

Přihláška

Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení

Pilotní ověřování centrálně zadávaných testů

Školy přihlášené k pilotnímu ověřování

Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků rok 2020 v porovnání s ČR

Komentář k výsledkové sestavě 2020


 

 

Licenční certifikát - Drogy trošku jinak